Smerter ophører ofte,
når din krop afbalanceres
og genfinder indre ro.
Smerter ophører ofte,
når din krop afbalanceres
og genfinder indre ro.

ER DU TRÆT AF SMERTER OG STRESS-SYMPTOMER?

Har du smerter i f.eks din nakke, skuldre, kæbe eller ryg? Eller døjer du med stress-symptomer som søvnproblemer, træthed, hovedpine, migræne, depression, angst, mén fra hjernerystelse, tristhed eller hjerteproblemer.

Mangler du livsglæde? Føler du dig ikke god nok? Og er du bange for, at du aldrig får det bedre?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af ovenstående symptomer, så kan kranio sakral terapi være en mulighed for dig.
En behandling hos “Klinik Kropsflow-der er håb” hjælper din krop med at vise vejen og tage dine symptomer alvorligt, så du kan genfinde livsglæden og/eller blive fri for smerter.

ER DU KLAR TIL FORANDRING NU?

Ønsker du at blive fri for dine smerter eller andre symptomer? At mærke glæde, indre ro, balance og fred? Mærke at du er god nok, som den du er?

Jo længere tid du går uden at lytte til din krop, jo mere vil det slide på dit helbred og sind. Læge Susanne Ehdin, som har skrevet bogen “Det selvhelbredende menneske” nævner bl.a. at:

  • Uforløst sorg lægger sig som en hinde over livsglæden
  • Vrede kvæler de positive strømme og den seksuelle energi
  • Angst hæmmer kærligheden

Derfor er det essentielt, at du begynder at lægge mærke til dine symptomer, og hvad de prøver at fortælle dig. Ofte vil du opdage, at der ligger mere eller andet bag dem, end hvad du måske selv var klar over. Måske vil også du opdage nogle undertrykte følelser eller noget du har undgået at sige. Måske et nej, som du aldrig fik sagt?

Lever du f.eks. i frygt? Eller mistrives du, der hvor du er? Det kan have en stor indvirkning på dit fysiske helbred og vise sig som spændinger og lignende.

Faktisk mener Bruce Lipton, som er en anerkendt amerikansk cellebiolog, at det kun er 1-10 % af alle sygdomme, der skyldes vores gener.
Han mener derimod, og giver også videnskabelige forklaringer på, at vi i høj grad selv kan have indflydelse på vores fysiske helbred via vores tanker og følelser. Tanker og følelser påvirker nemlig, hvilke hormoner der udskilles i din krop. Om det er de hormoner, der skaber frygt, eller dem der skaber ro og stilhed i din krop. Det gør en kæmpe forskel for din krop. Det er netop ro og stilhed en behandling med kranio-sakral terapi er god til at skabe i din krop, da det opstår, når din krop kommer i mere og mere balance.

                      

EFFEKTIV BEHANDLING MED DIG I FOKUS

Jeg hedder Lisa Pedersen, er eksamineret og RAB-registreret kranio-sakral terapeut. Jeg har interesseret mig for krop/psyke-sammenhænge i 25 år. Jeg har stor erfaring med at behandle smerter, stresssymptomer, depression m.m..

Hvis du ikke har prøvet kranio-sakral terapi før, eller er nysgerrig på, hvordan jeg kan hjælpe dig, så tilbyder jeg en gratis telefonisk konsultation, hvor vi kan tale om netop dine symptomer – fysiske og/eller psykiske.

Under en behandling sker der bl.a. en afbalancering af din krop bl.a. af dit bindevæv og  dit nerve- og hormonsystem. Det betyder bl.a., at din store hvilenerve, Nervus Vagus, frisættes i nakken, så du igen kan genvinde indre ro, et dybere åndedræt, få en bedre nattesøvn samt slippe smerter og andre symptomer. Nerven kommer ofte i klemme, hvis du har skulder- og nakkesmerter, – og det kan være starten på stress-symptomer.

Jeg tror på, at vi alle uanset vores situation, har et unikt potentiale i os. – Derfor er ydmyghed og respekt for dig og din krop helt centralt i mine behandlinger.                        

Forløbet ved Lisa i foråret  har betydet, at mine stress-symptomer er væk og mit energiniveau igen er normalt. Smerterne er mindsket meget og humøret er meget bedre. Jeg er gået fra ulyst til at lave selv de almindeligste gøremål i dagligdagen til at få lavet rigtig mange forskellige ting med stor glæde. – Min hjerne er begyndt at arbejde kreativt igen.

Kirsten, konsulent.

DIN KROP KENDER VEJEN.

Dine smerter og andre symptomer er din krops måde at udtrykke sig på. Der er altid en mening med det, din krop prøver at fortælle dig. Det vil jeg hjælpe dig til at forstå. Derved vil du kunne få færre smerter og stress-symptomer eller komme hel fri af dem.  – Du skal dog selv være klar til forandring og et samarbejde, og vide at det ofte ikke bare er et quick-fix – men en proces.

Du vil få hjælp til at komme ind i den indre ro, der altid findes dybt inde i dig, bag smerter, tanker og følelser. Der hvor  du kan opnå mulighed for at opleve “væren” og “stilhed”. – Lige præcis det sted, hvor kroppen er i stand til at genstarte og restituere. Undervejs, når din krop er kommet mere i balance og har opnået mere cirkulation (kropsflow),  kan du og jeg ofte få indsigter fra din kloge krops indre stemme og hjerte. Indsigter som ofte vil kunne vise dig, hvad din krop og du har brug for, så du kan komme fri af smerter og andre symptomer. For din egen krop kender netop vejen til indre balance.

Kroppen er fantastisk og kan så meget, når den får lov til at vise det samt bliver mødt med respekt, ydmyghed og tillid. Det ser jeg gang på gang – Ligesom din krop dagligt får dit hjerte til at slå, heler dine sår, fordøjer din mad og udvinder energi herfra samt meget, meget mere, som vi oftest tager som en selvfølge.

FRA OVERLEVELSE TIL GLÆDE

På tegningen her kan du se en karikatur over den proces, som mange klienter gennemløber, når de kommer med smerter og stress-symptomer.
Den første person er endt i hovedet og kan være fanget i frygt og handlingslammelse, da kroppen ikke længere har meget jordforbindelse (står på tynde ben).
Når kroppens egne selvhelbredende kræfter får lov at gå i gang, ligesom under en behandling, vil din krop få mere og mere grounding (illustreret med elefantfødderne på personen til højre) og cirkulation. Herved kan du begynde at mærke mere ro og få kontakt til dit hjerte. Der findes så meget styrke i hjertet, som mange desværre glemmer at lytte til. En behandling med kranio-sakral terapi hjælper med at genskabe forbindelsen mellem hoved og krop, så du i højere grad bliver i stand til at lytte til, hvad din krop prøver at fortælle dig, og hvad dit hjerte længes efter.

DIN KROP HUSKER ALT, OGSÅ DET DU VIL GLEMME!

Behandlingerne går ofte dybt og min erfaring er, at din krop husker alt, hvad du har oplevet – også det du vil glemme. Dvs. de chok og skuffelser, du har fået igennem dit liv, som kan ligge og lave spændinger i din krop. Vi bærer alle på noget og det kan være mange forskellige ting – mobning, overgreb, lavt selvværd, fyring, fertilitetsproblemer, kærestesorg, traumatisk fødsel, ydmygende situationer og meget mere.

“Vore livserfaringer afsætter spor i kroppen. “Vor biografi bliver vores biologi”.
– Læge, Susanna Ehdin og energilæser/Ph.D., Caroline Myss

Det er samtidigt vigtigt at nævne, at din krops selvhelbredende kræfter altid ved, hvad du og din krop har brug for, da kroppen ligesom har en indre sundhedsplan, der huskes af alle celler. Derfor vil kroppen søge mod balance og harmoni, som medvirker til, at du kan genvinde mere kropslig frihed, vitalitet og mærke, hvad du har på hjerte.

TYPISKE SYMPTOMER KST KAN HJÆLPE MED

Depression

Depression har flere årsager men kan oftest afhjælpes

Chok & Traume

Chok og traume vil oftest medføre udvikling af angst.

Hjernerystelse

Hjernerystelse og mèn – Der er ofte håb for stor bedring

Stress-symptomer

Stress-symptomer har mange udtryk – men din krop kan hjælpe dig

Det store er ikke at være det ene og det andet, men at være sig selv.

Søren Kirkegaard

DU OG DIN KROP ER UNIK.

Det er med denne indgangsvinkel jeg møder dig og din krop, når jeg behandler.

I mine behandlinger vægter jeg plads til nærvær, og at der skal være tid til dig og din krops selvhelbredende kræfter. Det er min erfaring, at kroppe tillader en større fordybelsesproces, hvis jeg afsætter 2- 2½ timer til selve behandlingen fremfor 45 min..

Igennem de sidste mange år har jeg erfaret, hvor meget kroppen kan selv, når den får lov og tid. Endda så flere klienter, der kommer med store smerter og sværere symptomer, som bl.a. PTSD og angst, ender med at blive en bedre udgave af sig selv. Det sker, når de begynder at kunne lytte til, og tage alvorligt, hvad deres hjerte og krop længes efter, så deres liv kan fyldes med mere af det, der giver dem glæde, fremfor det der dræner dem.

Mange forskellige mennesker opsøger mig, når de ikke kan få tilstrækkeligt hjælp i det almindelige sundhedssystem. Derfor har jeg bl.a. behandlet både overlæge, psykologer, ledere, professionel idrætsudøver, førtidspensionister, sygeplejersker,  psykoterapeuter, studerende og unge. Jeg har behandlet folk i alderen fra 0-90 år.

Du kender sikkert H.C. Andersens fortælling om “Den grimme ælling”. Jeg har valgt at benytte den som symbol i mit logo, fordi den i overført betydning minder om den forvandling, som mange gennemgår i et behandlingsforløb. Mange, jeg møder, føler sig forkerte og ulykkelige på grund af smerter og andre symptomer, der besværliggør deres liv. Men når de opnår nærvær med deres krop, begynder at lytte til deres hjerte og fortår, at de også må have grænser, kan de med tiden “spejle sig i vandet” og se, at de selv er en unik svane.

Ens for dem er, at de undervejs er blevet bevidste om:

AT DER SKAL VÆRE PLADS TIL  DEM, LIGESOM DER ER PLADS TIL DERES  HJERTER OG PLADS TIL GLÆDE.

I takt med denne proces ophører flere og flere smerter og symptomer. Selv kroniske smerter kan mindskes eller helt ophøre, er min erfaring!

Uanset hvad din problemstilling er, så tror jeg på, at der er håb!