Hvad er Kranio Sakral Terapi

Kranio Sakral Terapi er en meget blid behandlingsform, der afbalancerer din krop. Nærmere bestemt afbalancerer den dit nerve- og hormonsystem samt dit bindevæv.

Når du mærker spændinger og smerter i din krop, er det ofte udtryk for, at der er nedsat flow/cirkulation i det kropsområde. Dvs. at affaldsstoffer kan ophobes og næringsstoffer har sværere ved at nå frem til det pågældende område.

Hvis en fysisk, psykisk/emotionel påvirkning er større, end det du og din krop på det pågældende tidspunkt har ressourcer til at afbalancere og integrere, vil det forblive i det kropsvæv som ekstra bagage.

Kroppens egne sundhedskræfter vil placere det, det sted i din krop, hvor det gør mindst skade. Dog vil det altid kunne registreres, og det vil skabe et nedsat flow i området. Din krop vil begynde at organisere sig udenom, så området ikke længere er en del af helheden. Dvs. at der er opstået en ubalance, da en del af kroppen har mistet sin forbindelse til helheden.

Et sådan område kan føles livløst, træt og uden energi. Sygdom og smerte kan netop opstå her, hvor der er blevet lukket af for det naturlige energiflow.

En Kranio Sakral behandling vil give din krop mulighed for at integrere og afbalancere fastlåstheder og ubalancer. Dette vil ofte medføre, at din krop og livsenergi igen kan begynde at strømme frit og kraftigere. Du vil oftest mærke stor ro, da du nu kan komme ind i din kerne. Jo mere energi der er tilstede, desto større mulighed er der for en balanceret sundhedstilstand, hvor spændinger og smerter ofte vil mindskes. Samtidig kan du gradvist opleve en øget kropskontakt og frihed i din krop.

Baggrunden for Kranio-Sakral Terapi

Ethvert menneske er unikt; derfor skal mennesker heller ikke behandles ens!

Kranio-sakral Terapi er udviklet af en amerikansk læge, Dr. Sutherland. Først arbejdede han biomekanisk med teknikker til at rette knogler og bindevæv. I starten troede han, at det var ham der skulle fixe det.

Med alderen erfarede han, at kroppen kan meget mere selv. Han indså vigtigheden af at gøre mindre udenpå kroppen og blive mere lyttende til helheden i kroppen. Han sansede og erfarede, at kroppen havde en ”Livskraft” – En intelligens som havde sin egen rytme, og som var mere fundamental end vores åndedræt.

Denne rytme kaldte Sutherland for:

” The Breath of Life”

– En livsenergi som hele tiden fornyer og forandrer sig – kroppens egne selvregulerende og selvhelbredende kræfter.

Sutherland mente, at denne livskraft findes i rygmarvsvæsken, cerebrospinalvæsken. Herudover fungerer denne væske også som en stødpude for hjernen og rygmarven, samt er et transportsystem, som bringer næringsstoffer til hjernen og fjerner affaldsstoffer herfra. Han sammenlignede væsken med saften i et træ og mente, at det netop er væsken, der bærer den iboende visdom rundt til kroppens celler. Sutherland mente også, at denne iboende Livskraft i alle mennesker er den samme visdom, som styrer bl.a. havets tidevand og månen.

Kranio Sakral Terapi med en biodynamisk indgangsvinkel er ikke blot et behandlingssystem, men en terapeutisk kunst, hvor der arbejdes individuelt med den enkeltes helt unikke væsen.

Det er dette, der ligger til baggrund for de behandlinger jeg laver i ”Klinik Kropsflow”.

 

Min opgave som behandler

Som behandler bliver jeg igennem stilhed og bevidst nærvær vidne til din krops helhed. Pga. mange års træning og forfinelse af mit nerve- og sansesystem kan jeg på den måde sanse, mærke og se, hvad din krop viser, ift. hvor der er flow/balance, og hvor der er et nedsat flow/ubalance.

Jeg kommer til at fungere som et slags ”anker” for din krop igennem min bevidste berøring og nærvær. Denne bevidste tilstedeværende berøring er ofte nødvendig for din krop, for at den kan mobilisere sine egne selvhelbredende kræfter. En berøring, der sanser din iboende sundhedstilstand ( The Breath of Life), mærker din krops helhed, men som også kender kroppens anatomi grundigt.

Dette betyder, at din krop ofte vil gå i resonans med min krop og dennes tilstand af stilhed og tilstedeværelse, som jeg er trænet i at være i. Dette kan hjælpe din krop til at centrere og grounde forskellige oplevelser, som har skabt ubalancer og fastlåstheder.

Samtidig kan resonansen af stilheden også blive en ”åbning” til at skabe kontakt med din krops iboende visdom, således at fastlåsthederne igen kan blive en integreret del af din krops helhed. Din egen krop begynder at vikle sig selv ud, og vise vejen for dagens behandling. En vej som ingen behandler kan udregne med sit hoved, men som jeg kan følge og støtte, når jeg er i en lyttende og ikke gørende kontakt med din krop. Det er din krop, der kender hele din historie.

Som et eksempel kan jeg nævne, at jeg ofte ser, at kroppen for at løsne skulderspændinger, begynder at vikle væv i fødder, knæ og bækken ud for at skabe et solidt fundament, så skuldrene på den måde mærker, at de ikke behøves at holde sig selv, men er støttet af resten af kroppen. Samtidigt ser jeg også tit, at kroppen netop ved skulderspændinger også tit løsner spændinger i halsen og nakken, og også nogen gange viser, at noget er blevet holdt tilbage i halsen frem for at blive udtrykt.

Når din krop begynder at genvinde balance under en behandling, vil du ofte mærke det som en dyb ro, afspænding, klarhed og flow. Tit vil du også kunne mærke, at dit åndedræt er blevet dybere. Åndedrættet som ellers tit kan ligge højt i brystkassen, når bl.a. skuldrene er spændte og stress-påvirkede, eller hvis kroppen holder på en forskrækkelse m.m..

Denne fremgangsmåde kan også medføre, at det på et tidspunkt kan blive muligt for dig selv at begynde at lytte og kommunikere med denne livskraft i din krop, hvis du ikke allerede gør det.

Jeg ved dog godt, at denne tankegang for smerter og spændinger i vores kroppe er meget anderledes, end hvad det officielle sundhedssystem i Danmark tilbyder og tror på. Men jeg mener, at tiden er inde til at vise, at der også kan være et alternativ, hvor kroppen bliver mødt med ydmyghed, og får lov til at blive hørt for al det den kan. – Ligesom den dagligt, sørger for: at vores hjerte slår, mad fordøjes, sår heles og meget, meget mere.

Men denne behandlingsform har bedre af at blive mærket på ens egen krop, frem for at det er vores hoved, der skal vurdere, om det nu kan passe. Vi og vores kroppe er så meget mere, end hvad vores mentale sind kan fatte, er jeg blevet overbevist om igennem mine behandlinger og mit liv.