Hvordan foregår en Kranio Sakral-behandling i Klinik Kropsflow i Århus

En Kranio Sakral behandling foregår i Klinik Kropsflow ved, at vi den første gang vil starte med en samtale i ca. 20-25 min. Jeg vil stille dig nogle spørgsmål vedrørende din krop, helbred og hvad der har fået dig til at henvende dig. Jeg fortæller dig også om, hvordan behandlingen vil foregå.

Herefter vil jeg bede dig om, at lægge dig på briksen på ryggen.

En behandling foregår fuld påklædt.

Behandlingen foregår på en briks

Behandlingen starter med, at jeg sætter mig på en stol nede ved dine fødder, hvis vi ikke har aftalt andet. Min erfaring har vist mig, at det er et godt sted at starte, da det hjælper din krop til at bygge et solidt fundament op. Et fundament der er rigtig vigtig for resten af din krop.

I første omgang rører jeg dig ikke, så du får mulighed for bare at ligge og mærke din krop. Efter kort tid vil jeg lægge mine hænder på dine fødder.

Herfra sanser jeg din krop og får en fornemmelse af, hvordan flowet er i din krop, hvilket er muligt, da jeg i mange år har trænet mit nervesystem og sanseapparat. Jeg fungerer som et slags anker for din krop, som ved min bevidste berøring får lov til at grounde.

Se mere her vedrørende Kranio-Sakral Terapi.

Din krop vil herefter begynde sin ”rejse” med at vikle sig ud i den rækkefølge, som din krops selvhelbredende kræfter i dig ved er nødvendigt.

Det vil oftest mærkes, som at forskellige kropsområder påkalder din og min opmærksomhed. Når der ikke er flow i et område kan det mærkes som en spænding, smerte, uro eller som et livløst område.

Når der vækkes flow i forskellige kropsdele kan det mærkes som: sitren, piblen, kulde, varme, afspænding, ro m.m..

Kroppen arbejder ikke kun, hvor du har mærket dit problem

Du vil opdage, at kroppen ikke altid starter, hvor du evt. har din spænding, smerte eller et problem m.m.. Men at det alligevel bliver arbejdet med.

Under behandlingen starter jeg med at røre dig let under dine fødders trædepuder. Efterfølgende vil jeg lægge mine hænder på dine ankler. I nogle behandlinger kan du også komme til at ligge på siden, hvor jeg så også vil berøre dit korsben (som er en del af bækkenet, der støder op til lændehvirvlerne) og dit baghoved.

Behandlingen fører dig ofte ind i en dyb afspænding

Tit vil du synke ned i en dybere afspænding, da din krop ofte vil blive centreret og groundet. Nogen oplever det næsten som en meditativ tilstand.  Det er i denne tilstand at din krop kan restituere og hele op igen. Andre kan også falde i søvn kortvarigt. Det gør ikke noget, da din krops selvhelbredende kræfter bliver ved med at afbalancere din krop.

Jeg behandler ofte ca. to timer, da det er min erfaring, at det er vigtigt, at kroppen mærker, at der er tid til at gå i en dybere proces.

Efter behandlingen

Efter behandlingen vil vi kun tale kort om behandlingen, da vi undervejs har udvekslet om, hvad du mærker i din krop, og hvad jeg sanser. Dette for at behandlingen, skal få lov til stadig at mærkes, og ikke forvandles til en mental proces.

Resten af dagen vil det være godt ikke at skulle have travlt. Samtidigt er det vigtigt at drikke godt med vand.

Behandlingen kan arbejde videre i kroppen de næste 2-3 dage.

Nogle kan ovenpå behandlingen blive trætte, andre friske. Andre igen kan få influenzasymptomer al efter, hvad din krop gemmer på, idet behandlingen kan virke som homøopatisk medicin, der forstærker det, der er i kroppen for at rense det ud.

Oftest kan det være godt at få mindst tre behandlinger, men mange kan allerede mærke at deres smerter og symptomer mindskes efter første gang.