Persondatapolitik

Klinik Kropsflow v. Lisa Pedersen, CVR.: nr.33329504 er godkendt til at føre, anvende og opbevare journaler af Datatilsynet efter de nye EU regler, GPDR, om beskyttelse af personfølsomme data.

Følgende persondata opsamles og opbevares:
– Navn, adresse, tlf., mail, fødselsdato (ikke cpr.nr.)
– Helbredelsesoplysninger, symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin og tidligere operationer.
– Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre relevante informationer for et behandlingsforløb.
– Kort resumé af hver enkel behandling, der nedskrives efter hver behandling.

Alle personfølsomme oplysninger på klienter opbevares i håndskrevne journaler ifølge tilladelse fra datatilsynet. De opbevares fortroligt og aflåst som angivet i lovgivningen.

I Klinik Kropsflow er det Lisa Pedersen, der er den dataansvarlige, og som har adgang til dine persondata.
Når du kommer til behandling i Klinik Kropsflow vil du blive bedt om, at skrive under på en samtykkeerklæring, hvorved du giver dit frivillige skriftlige samtykke til, at jeg opbevarer dine data.

Du har ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person. Du har ret til at forlange dine oplysninger udleveret og slettet, dog med forbehold for anden gældende lovgivning indenfor journalopbevaring og regnskab.  – I Klinik Kropsflow vil det ofte pga. anden lovgivning vedrørende journaldokumentation og regnskab, være nødvendigt at opbevare dine data i 5 år.

5 år efter sidste behandling vil data blive destrueret på betryggende måde.

I Klinik Kropsflow foregår alle behandlinger under tavshedspligt.