Hvad er nakkesmerter?

Når du har nakkesmerter eller spændinger, er der en meget vigtig nerve, der kan komme i klemme. Det er den store hvilenerve i dit nervesystem, Nervus Vagus, og som normalt står for at signalere ro og fred til kroppen og dens organer. Når nerven kommer i klemme kan det have stor betydning for din krop og dit velbefindende. Det kan bl.a. gøre, så du ikke længere kan få din vejrtrækning ned i maven, men at den bliver i brystkassen og dermed mere overfladisk. Det kan mærkes, som om der ikke er nok plads til din vejrtrækning.

Endvidere kan det have stor indflydelse for din søvn i forhold til, om du overhovedet kan falde i søvn. Den kan også have indflydelse på, om du vågner før end vækkeuret, selvom du slet ikke er udhvilet.

Når denne nerve er i klemme kan det også blive starten til stress og dermed en række andre stress-symptomer, som nedsat fordøjelse og angst

Ved nakkesmerter kommer kroppens vigtige hvilenerve, Nervus Vagus ofte i klemme,

Nakkesmerter og nakkespændinger kan også psykologisk være tegn på, at der kan være opstået en kamp imellem dit hoved og dine følelser. Det kan evt. betyde, at nakken er blevet en slags kampplads imellem, hvad din fornuft siger, og hvad dit hjerte længes efter.

Du kan evt. prøve, hvis du har lyst  til at være undersøgende på, om du har et område i dit liv, hvor der kan foregå en sådan kamp.

Nakkesmerter kan også opstå, hvis du holder dit udtryk tilbage. Dvs. ikke får sagt, det du mener. Eller får sagt ja på nogle tidspunkter, hvor du mente nej.

Det kan betyde at meget energi er endt oppe i hovedet ligesom billedet på forsiden viser.

Under en behandling vil din krop bliver afbalanceret, så du igen kan genvinde din krops balance og bl.a. få større cirkulation og flow i din nakke. Det betyder, at affaldsstoffer nemmere bliver transporteret væk og næringsstoffer nemmere kommer frem derved kan nakkesmerter mindskel eller helt ophøre.

Ikke mindst betyder det også, at din store hvilenerve igen bliver frisat, så du også i løbet af behandlingen ofte kan nå ind til en dyb ro inde i dig. En ro der opstår, når kroppens selvhelbredende kræfter har opløst det i din krop, der har givet anledning til spændinger og smerter.

Din krop kommer til at strømme og for mange mærkes det som en frihed og lethed. Det medfører også, at du kan opnå et større nærvær med din krop, hvor du kan begynde at få en fornemmelse af, hvad der er årsag til dine nakkespændinger og smerter

Nakke- og skuldersmerter samt eksistensberettigelse

Jeg henvendte mig til Lisa, da jeg havde massive fysiske smerter i højre side af nakken, skulder og arm. Jeg var i færd med min bachelor og brugte mange timer foran computeren. Smerterne gjorde det næsten umuligt at sidde ved en computer og fokusere på min opgave.

Derforuden havde jeg meget tankespind og et stort fokus på at præstere rigtig godt. Mit begær for at levere exceptionelt kom til at stå i vejen for mine impulser, værdier og den indre meningsfuldhed, jeg ellers også oplever, kender og har i mit arbejde. Kort sagt oplevede jeg at have en stor passioneret meningsfuldhed, som blev overmandet af et mindreværd og en utilstrækkelighed.

Igennem behandlingerne oplevede jeg, at jeg vendte tilbage til meningen. Meningen så jeg igen oplevede at kunne trække på min indre kraft som menneske og ikke kun på min intellektuelle og teoretiske kunnen. Gode ideer begyndte at poppe op. Pludselig gav det mening at bidrage med min måde at være menneske på, mine reflektioner og perspektiver i mit fag og ikke kun at favne andres betragtninger og ”sætte dem i system”.

Jeg fik vendt min bachelor fra at være uintegreret og kognitiv, til at skabe et samspil mellem teori, praksis og sanselighed – en fin overensstemmelse med den, jeg oplever at være.

Fysisk blev mine smerter i nakken også markant minimeret, og jeg kunne være tilstede i kroppen igen under processen.

Jeg hentede på mange måder min eksistensberettigelse hjem – dog var det nødvendigt at komme hos Lisa i et forløb i alt 5 gange. Jo flere gange jeg arbejdede hos Lisa, jo flere nuancer kom der i spil og elementerne blev mere integreret og naturlig tilstede i mig.

Lisa bidrog undervejs med billeder, hun fik ned. Hertil fik hun engang et billede ned, der rørte mig dybt og inderligt. Kognitivt vidste jeg ikke først, hvad det betød, eller hvordan jeg skulle forholde mig handlingsorienteret til det. Men for min sjæl, gav det mening. Tårerne løb ned af kinderne, og der var dyb både mening og genkendelighed i billedet, som efterfølgende også har givet mening kognitivt.

Jeg bliver igen og igen overrasket og fascineret over den bevægelse, der sker i kroppen og den helhed jeg kan mærke i min krop.

Tilde Pil 35 år, Psykoterapeutisk terapeut og psykoterapeut.

Brug for hjælp?

Ring nu og få en uforpligtende samtale om dine muligheder på 26 20 25 66.

Du er også velkommen til at skrive til mig på info@kropsflow.dk.

For flere referencer klik her “referencer“.