Referencer fra Klienter

Uforklarlige smerter og kraftige stress-symptomer

Jeg havde en hel del uforklarlige smerter i led og muskler + en række stress-symptomer fra mit tidligere arbejde bl.a. dårlig søvn, meget lavt energiniveau, et højt alarmniveau i kroppen ved den mindste forhindring, da  jeg startede behandlinger ved Lisa  i jan. 2019.

Forløbet ved Lisa i foråret  har betydet, at mine stress-symptomer er væk og mit energiniveau igen er normalt. Smerterne er mindsket meget og humøret er meget bedre. Jeg er gået fra ulyst til at lave selv de almindeligste gøremål i dagligdagen til at få lavet rigtig mange forskellige ting med stor glæde. – Min hjerne er begyndt at arbejde kreativt igen.

Herudover reflekterer jeg  i højere grad over, hvad min krop fortæller mig. Jeg kan bedre mærke mine grænser, så jeg i fremtiden kan bruge min energi bedre end jeg har gjort hidtil.

Jeg har fået lyst til at afprøve nye veje i mit liv.

Min krops reaktioner kom bag på mig. Der dukkede gamle “traumer” op, og jeg kunne mærke, når kroppen gav slip. Det var meget fysisk, men på ingen måde ubehageligt, og bagefter kunne jeg mærke en stor ro i kroppen. I takt med dette har jeg fået det meget bedre i min krop og i hoved.

Kirsten, konsulent

Kraftige føleforstyrrelser i krop samt lav energi.

Jeg var hårdt ramt af sygdom, da jeg startede behandlinger v. Lisa. Jeg havde svære kropslige føleforstyrrelser, specielt i venstre side, men også tiltagende i højre side. Samtidigt havde jeg for lidt energi.

Føleforstyrrelserne var ved diagnostik efter scanning af neurologer begrundet af mindre blødning i hjernen (hjernestammen).

Igennem behandlingsforløbet har jeg fået mere energi og føleforstyrrelserne er aftaget markant startende fra 1. behandling.

Jeg mærker, at nogle af føleforstyrrelserne kureres ved Kranio-sakral Terapi. Det psykiske velvære jeg har mærket undervejs, har haft markant indflydelse på mit helbred.

Desuden har behandlingerne også givet mig vished og mod og energi til at gå nye veje.

Hvis jeg ikke havde fået behandlingerne kan jeg være bange for, at jeg vil have fået et total psykisk sammenbrud, da de tiltagende føleforstyrrelser var en stadig belastning for mig. Jeg har været bange for, om jeg måske kunne dø af mine lidelser, idet de tiltog kraftigt i februar og marts.

Det kom bag på mig, at behandlingerne virkede på mine føleforstyrrelser, når føleforstyrrelserne ved diagnostik ud fra scanning var begrundet af en mindre blødning i hjernen, som neurologerne havde udtrykt det.

Sygeplejerske 49 år

Vedr. Nakke- og skuldersmerter samt eksistensberettigelse

Jeg henvendte mig til Lisa, da jeg havde massive fysiske smerter i højre side af nakken, skulder og arm. Jeg var i færd med min bachelor og brugte mange timer foran computeren. Smerterne gjorde det næsten umuligt at sidde ved en computer og fokusere på min opgave.

Derforuden havde jeg meget tankespind og et stort fokus på at præstere rigtig godt. Mit begær for at levere exceptionelt kom til at stå i vejen for mine impulser, værdier og den indre meningsfuldhed, jeg ellers også oplever, kender og har i mit arbejde. Kort sagt oplevede jeg at have en stor passioneret meningsfuldhed, som blev overmandet af et mindreværd og en utilstrækkelighed.

Igennem behandlingerne oplevede jeg, at jeg vendte tilbage til meningen. Meningen så jeg igen oplevede at kunne trække på min indre kraft som menneske og ikke kun på min intellektuelle og teoretiske kunnen. Gode ideer begyndte at poppe op. Pludselig gav det mening at bidrage med min måde at være menneske på, mine reflektioner og perspektiver i mit fag og ikke kun at favne andres betragtninger og ”sætte dem i system”.

Jeg fik vendt min bachelor fra at være uintegreret og kognitiv, til at skabe et samspil mellem teori, praksis og sanselighed – en fin overensstemmelse med den, jeg oplever at være.

Fysisk blev mine smerter i nakken også markant minimeret, og jeg kunne være tilstede i kroppen igen under processen.

Jeg hentede på mange måder min eksistensberettigelse hjem – dog var det nødvendigt at komme hos Lisa i et forløb i alt 5 gange. Jo flere gange jeg arbejdede hos Lisa, jo flere nuancer kom der i spil og elementerne blev mere integreret og naturlig tilstede i mig.

Lisa bidrog undervejs med billeder, hun fik ned. Hertil fik hun engang et billede ned, der rørte mig dybt og inderligt. Kognitivt vidste jeg ikke først, hvad det betød, eller hvordan jeg skulle forholde mig handlingsorienteret til det. Men for min sjæl, gav det mening. Tårerne løb ned af kinderne, og der var dyb både mening og genkendelighed i billedet, som efterfølgende også har givet mening kognitivt.

Jeg bliver igen og igen overrasket og fascineret over den bevægelse, der sker i kroppen og den helhed jeg kan mærke i min krop.

Tilde Pil 35 år, Psykoterapeutisk terapeut og psykoterapeut.

Vedr. depressionen

Jeg henvendte mig  til Lisa i Klinik Kropsflow, da jeg en sommer havde fået en depression. Efter ferien havde jeg en meget presset arbejdsperiode og blev nødt til at sygemelde mig. Jeg har haft depression tilbagevendende flere gange i løbet af de sidste 20 år. Er blevet behandlet med antidepressiv medicin igennem en  årrække, men havde ikke været på medicin i 8 mdr., da depressionen ramte.

Jeg var efter lægens råd lige startet på  medicin igen, da jeg første gang kom hos Lisa. Efter første behandling mærkede jeg allerede, at den dybe depressive følelse forsvandt. Efter et par behandlinger mere er også de kortvarige depressive tanker forsvundet. Jeg droppede medicinen efter første behandling, da jeg kunne mærke, at det ikke længere var i harmoni med, hvad min krop ønskede, og det mærkes nu, som om jeg ikke har depression mere. Jeg har virkelig oplevet store forandringer i de nu 5 uger behandlingsforløbet har varet.

Jeg har mere energi, end jeg har haft i mange år. Jeg har fået overskud til at rydde ud og smide væk, både  på det fysiske og psykiske plan. Jeg føler, at behandlingerne hjælper mig til at finde styrke og mod i en grad, som jeg ikke har mærket længe. Jeg lærer mig selv meget bedre at kende under forløbet. Uden at jeg rationelt skal tænke mig til og forstå sammenhænge i min fortid, som ligger til grund for nuværende følelser, så kommer erkendelserne af sig selv ud fra det, jeg sanser under behandlingerne. Jeg får en følelse af, at kunne se klart og at forstå. Jeg er stadig i en proces med at finde ud af, hvor jeg skal hen rent arbejdsmæssigt, og hvilke  forandringer, der er nødvendige i mit liv, men det føles som om, at jeg har et helt nyt stabilt ståsted i mig selv, hvorfra jeg kan træffe de beslutninger,  der er rigtige for mig.

Min familie reagerer også på de positive forandringer, jeg oplever. Vi har ikke haft det så godt og harmonisk længe, også rækkende udover den periode, hvor jeg har været deprimeret. Jeg kendte ikke til behandlingsmetoden inden, men jeg var åben overfor den. De sansninger og oplevelser, jeg har haft under behandlingerne, har føltes naturlige og trygge. Men det overrasker mig, hvor stor en effekt behandlingerne har haft, og hvor hurtigt de har virket på mig. Det har været af stor betydning, at Lisa også tager den nødvendige tid til en behandling. Ved andre behandlingsformer har jeg oplevet, at “tiden løber ud”, lige netop, som man føler, at man arbejder med noget væsentligt. Hvis jeg ikke havde fået behandlingerne vil jeg fortsat være i medicinsk behandling mod depression, og havde nok kunnet blive nogenlunde stabil og have klaret tilbagevenden til arbejde hurtigt. Men det ville have haft konsekvenser for mit følelsesliv på sigt, som jeg har svært ved at tænke på. Medicinen hjælper en med “at klare sig”, man er ovenpå, man kan holde til det, presset får ikke en ned med nakken. Men hjertet og kroppen lider under det, forstår jeg nu. Ud over at depressionen er væk, så er det også mange års begrænsninger – generthed, utryghed, social angst – som er mindsket hel markant i løbet af de 5 behandlinger, jeg har fået ved Lisa indtil videre. Jeg er virkelig taknemmelig for at opleve den positive forandring, som Lisas behandlinger har medført.

Merete Troelsen, 46 år

Vedr. Hjernerystelse og stress-symptomer

Jeg henvendte mig til Kranio-Sakral Terapi ved Lisa Pedersen i Klinik Kropsflow, da jeg i en længerevarende periode havde døjet med hjernerystelse uden at blive symptomfri. Samtidigt havde jeg  i længere tid været udbrændt og havde fået stressrelaterede symptomer. Samarbejdet med Lisa gav mig en forbedring i forbindelse med hjernerystelsessymptomerne, og jeg fik samtidigt mindre stress-symptomer. Ikke mindst er jeg stor set symptomfri i dag, og jeg har fået glæden ved livet tilbage. Jeg har fået et mentalt overskud igen, og jeg har fået arbejdet med sider af mig selv, som var nødvendige for at få det bedre.

Samtalerne med Lisa gjorde, at jeg blev mere bevidst om, hvilke udfordringer jeg havde i dagligdagen, og hvilke ressourcer i min omgangskreds, jeg kunne trække på, som gav mig energi til at få det bedre. Det at samarbejde med Lisa gjorde også, at jeg følte mig forstået, og at jeg pludselig ikke var alene, at angsten for aldrig at få det bedre stille og roligt stilnede af. Hvis jeg ikke havde fået behandling, havde jeg nok været det samme sted i dag. Med samme symptomer og famlet i blinde uden at vide, hvordan jeg skulle få det bedre. Det kom bag på mig, hvor meget kroppen selv kan fortælle én, hvad den har brug for. Mindfulness, synes jeg også, har været en del af behandlingerne for mig. Mærke sin krop og bare være, uden at skulle tage stilling hverken fra eller til på livet, men bare være i nu’et og mærke efter, hvordan man egentlig har det.

Sportsudøver

Vedr. skulder/nakke smerter og energitab

Jeg startede med at få behandlinger ved Lisa, da jeg havde smerter i ryg og nakke. Samtidigt havde jeg nogen gange mærket tab af energi, samt også sommetider mærket dissociationsfornemmelser.

Første behandling var lidt vild, jeg vidste ikke, hvad der ville ske, og Lisa rørte mig bare meget lidt på mine fødder, skuldre eller hoved. Med mikrobevægelser i sine fingre, kunne hun få en balance og afspænding i min krop. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, der var så grundlæggende behjælpsom på sådan en “gentle” måde. Jeg har mærket, at behandlingerne har ført til en hel, grundlæggende afslappethed, at at jeg har mindre eller ingen smerter. Mærker det som en fornemmelse af at have fået mere jordforbindelse. Jeg har virkelig fået et bredere syn på, at der er andre måder at tackle smerter på end kun massage.

Nu er jeg hel solgt til dine kranio-sakral behandlinger. Jeg er glad for dengang, hvor du kunne mærke, at der var noget, jeg trængte til at få udtrykt, da jeg var blevet sagt op på mit job. Jeg fik sagt det til mine chefer, og det mærkes godt i mig. Jeg er meget glad for det Lisa. Tusind tak for hjælpen. Jeg er så imponeret over dine evner!

Jack 48 år

Vedr. hjernerystelse og symptomer herfra

Jeg  faldt en vinter og  slog mit hoved med en voldsom hjernerystelse til følge. Jeg var sygemeldt i knap 3 måneder, hvorefter jeg startede så småt op på arbejde igen med en raskmelding efter godt 7 måneder. Alle sundhedsfaglige personer, jeg har mødt på min vej og mange personer, som kender til andre, som også har slået hovedet, siger, at det er et meget hurtigt forløb, taget i betragtning hvordan jeg havde det efter faldet, hvor jeg bl.a. slet ikke kunne tåle at se på computer og tv.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at min relative hurtige bedring skyldes de fantastiske behandlinger, jeg fik regelmæssigt af Lisa i Klinik Kropsflow i forløbet. Hver gang jeg var til behandling hos Lisa mærkede jeg en bedring – mindre hovedpine, mindre konfushed, mindre osteklokke-fornemmelse, mere energi og overskud. Det var dog først efter 3-4 behandlinger, at bedringerne føltes varige, og ikke bare noget, der holdt i 2-3 dage efter behandlingen.

Jeg er således glad for, at jeg holdt ved og fortsatte i et længere forløb hos Lisa. Det viser også vigtigheden af at være tålmodig, når man har med en hjernerystelse at gøre. – I alt fik jeg 10 behandlinger over et ½ år. Da jeg startede op på job igen efter knap 3 måneder, var det kun nogle få timer om ugen, men alligevel var det en belastning for mit hoved. Da jeg samtidig trappede ned i bahandlingerne hos Lisa, fik jeg en periode, hvor det slet ikke gik fremad og nogen gange svagt tilbage.

Det var ikke nogen god kombination. Det var tydeligt, at mit job krævede, at jeg igen brugte mit hoved, hvilket gav tilbageslag. I den situation havde jeg virkelig brug for Lisas behandlinger, og ikke mindst hendes gode indsigt i, hvad min krop havde brug for imellem behandlingerne. Det var en stor støtte til ikke at lade hovedet løbe helt af med mig, men også til at lytte til mit hjerte og resten af min krop. Lisa er et meget empatisk og stærkt sansende menneske, og jeg priser mig lykkelig for at have mødt hende og fået hendes hjælp i mit sygdomsforløb. Hun har været en vigtig brik i min vej til helbredelse. Jeg føler mig altid mødt og forstået af Lisa, og hendes evne til at sanse min krops tilstand ift. hvor der er flow og ikke flow i den, er eminent.

Anita, 49 år

Migræne og hovedpine

“En behandling hos Lisa er kræs for sjælen !” “Når jeg er hos Lisa føler jeg mig mødt i allerhøjeste forstand. Lisa er et meget omsorgsfuldt menneske, og er eminent til at være nærværende og tage udgangspunkt i det menneske, der sidder overfor hende. Jeg kom til Lisa med migræne, og var kommet ind i en ond cirkel, hvor jeg dagligt tog piller for at holde smerterne på afstand, da jeg i det sidste halve år havde haft hovedpine 20 ud af 30 dage. Jeg er ikke tilhænger af piller, så det fyldte meget for mig, at det var en nødvendighed for mig for at kunne klare hverdagen. Dagen efter jeg havde modtaget den første behandling, var min hovedpine væk, og jeg har efter 4 behandlinger hos Lisa fået brudt den onde cirkel samt fået en dybere kontakt til mig selv.

Jeg er ikke kureret for min migræne, men jeg har fået en mere omsorgsfuld tilgang til mig selv, når migrænen opstår, hvilket jeg er sikker på medfører, at den ikke bliver så kraftig. Lisa bruger to timer på en behandling, hvilket har været afgørende for mig. Der er god tid til at have en samtale inden behandlingen, og samtidig at kunne give sig helt hen til behandlingen. Lisa var løbende i dialog med mig under behandlingen, og vi har i samarbejde kommet ind på nogle punkter i mit liv, som fylder meget og som muligvis ligger til grund for en del af min migræne. Lisas behandling arbejder videre i kroppen dagene efter behandlingen. En behandling hos Lisa er en oplevelse, en måde at få skabt god kontakt til egen krop og vende fokus mod lysten til omsorg for sig selv og sine egne behov.

Louise Andersen, 31 år

Skulder og rygsmerter

“Jeg havde ømhed i ryg og skulder – Lisa kunne  se og mærke en ubalance også i halsen og udtrykte dette. Dengang tænkte jeg: hvorfor ikke prøve en behandling ? – hun mente at kunne hjælpe mig”. Herfra var det ikke mit kloge hoved der talte, men min endnu klogere krop… At kroppen husker og taler sit eget tydelige sprog er velkendt for mig, som professionel terapeut og behandler. Men at der lå så meget usagt, overraskede mig. I behandling hos Lisa fik min krops sprog et veldefineret rum at “tale” i. Lisa’s hænder og behandling har været et unikt redskab i min proces med at rydde op i livet og finde ny balance til tiden, der kommer.

Jeg har oplevet, hvordan gamle og uforløste  tab, pludselig bliver “vækket” med Kranio-sakral terapi. Lisa’s nænsomme væren med alle de følelser og billeder, der tog plads i mig – gjorde oplevelsen unik. Det var intenst, men grundet Lisa’s tilstedeværelse med stort personligt nærvær og følelsesmæssig lethed (ordet virker måske forkert – men selv de tungeste følelser, bliver medgørlige i Lisas samvær); så oplevelsen blev aldrig uudholdelig, skræmmende eller alt for overvældende… Jeg var aldrig alene i det hav af store følelser, jeg befandt mig i – med Lisa ved min side kunne jeg sætte nye sejl og vælge kurs. Jeg er Lisa dybt taknemmelig for det samarbejde.

Birgitte Sørensen, Randers 

Mavesmerter og fibromyologi-symptomer

“Jeg har igennem en periode været i behandling ved Lisa i forbindelse med et længere sygdomsforløb. Lisa er et utrolig varmt og empatisk menneske, og som behandler utrolig dygtig og professionel. Hun udviser stor omtanke og har bestemt fantastiske evner som Kranio-sakral Terapeut. Behandlingerne har haft en dybdegående virkning på sind og krop, og har givet mig langt større kropsforståelse og forståelse for mig selv. Kranio- sakral Terapien giver nervesystemet ro, og gør at jeg nu er bedre i stand til at tackle stressfaktorer/symptomer i hverdagen uden at blive ramt af sygdom. Kroppen får virkelig plads til at ånde og dermed mulighed for at genfinde livskraft og komme sig.

Kvinde i tyverne.

PTSD-symptomer

”Jeg har gået i et flerårigt kraniosakralterapeutisk behandlingsforløb hos Lisa Pedersen. Hendes KST-behandlingsmetode og medmenneskelighed har givet mig en udrustning, så jeg i dag er fuldt bevidst om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg skal sige fra overfor. Lisa har givet mig det rum, der var nødvendigt, for at jeg blev i stand til at iværksætte og dermed komme på forkant med nogle kraftfulde, rædselsvækkende reaktioner, som nemt kunne have taget styringen i mit liv, og som forståeligt nok har gjort det i en længere periode. Jeg har oplevet forløbet som en form for (genop-)træning, hvor jeg blev i stand til gradvist at mærke min krop og handle hensigtsmæssigt derpå. Herunder at stå ved mine reaktioner. Lisa forstår at give rummet til Post Traumatic Growth. Jeg og min familie er dybt taknemlige. Virkeligheden er, at denne behandling har været en investering ikke kun i mit liv, men også i min mands og mine børns liv. 43 årig kvinde i behandlingsforløb over 2 år for svær post traumatisk stress, herunder non-epileptiske kramper.

Hjernerystelse

I forbindelse med en kraftig hjernerystelse fik jeg Kranio-sakral behandling af Lisa Pedersen. Allerede efter første behandling mærkede jeg tydeligt mentalt mere klarhed og at den ømhed, jeg havde haft i højre halvdel/side af mit hoved blev mindre, samt at mit energiflow imellem tanke og handling blev styrket. Jeg oplever, at Lisa Pedersen har en mild, blid og dybdevirkende energi i behandlingerne, som jeg fik 1½ måned efter hjernerystelsen, og er dybt taknemmelig for de bare 2 behandlinger, jeg fik, som hjalp mig til at genfinde min energibalance.

Kvinde i slut fyrrerne

Stress-symptomer

Jeg har været så heldig, at følge Lisa igennem hendes udvikling, fra det mere tekniske til det nu endnu mere blide. Jeg har stor glæde af hendes behandlinger. Jeg har været ved mange forskellige behandlere, pga. mange mén efter et cykeluheld og stress. Aldrig har jeg mødt nogen så nærværende og omsorgsfuld. Jeg mærker hvor godt det  er for min krop og psyke, og velbefindende, at Lisa mærker efter, hvad min krop har brug for og kan hjælpe mig til at slappe helt af. Hendes behandling er utrolig afstressende og jeg føler, at det er, som om jeg har fået en hel fridag. Jeg oplever det, som om min krop suger alt det gode til sig, og at den selv kommer på banen og kan arbejde videre. Som om den næres og vækkes og ikke længere er fastlåst og sat ud af spillet. Den får total ro, ligesom indefra og finder sin egen styrke igen. Jeg vil derfor på det varmeste anbefale alle det, som en dejlig pause fra hverdagen. – Og specielt dem, som har brug for ro og i særdeleshed stressramte. Det har hjulpet mig meget, og det er også derfor jeg vil give Lisa mine allerbedste anbefalinger.

Venlig hilsen Mona Runge, 40 år

Hovedpine/migræne

Behandlingerne jeg har fået af Lisa, har været gode til at lindre min hovedpine. I perioder har jeg haft invaliderende hovedpine, – her har Lisa’s behandling været god til, ikke nødvendigvis  at fjerne hovedpinen helt, men gjort det muligt, at fungere med væsentligt mindre hovedpine. – Med andre ord fjernet invaliderende smerter, – så det blot blev en dagligdags tålelig smerte.

Mand  50+