Hvad er chock, traumer og angst?

Chok og traumers virkning på din krop kan ofte vises symbolsk ved, at dit hoved mister kontakten med resten af din krop. Der er noget, der ikke er til at holde ud at mærke, og du mister også ofte jordforbindelsen. Så ikke mærkeligt at det evt. kan blive svært at opretholde din struktur i dagligdagen. For det at miste jordforbindelsen er grundlaget for angst.

I mine behandlinger ser jeg det vist som at hals og nakke er blevet meget spændt. Halsen er nærmest blevet blokeret og cirkulationen er nedsat i området så der ikke sker meget udveksling imellem hoved og resten af kroppen. – Energien flyver rundt i hovedet, og kan ikke rigtig blive landet. Den traumatiserede og angste mangler jordforbindelsen – Den jordforbindelse som vi har erkendt, at komfurer har brug for, for ikke at brænde sammen. Der gælder lidt det samme for mennesket, som jeg ser det på kroppens reaktioner.

Ved chok og traumer og angst kan din krops nervesystem blive fastlåst, således at den ønskede fleksibilitet mellem spænding og afspænding ikke længere er mulig. Dvs. at vekselvirkningen mellem dit sympatiske og parasympatiske nervesystem er ophørt.

Det betyder, at din krop enten kan være i et konstant alarmberedskab, selvom faren er overstået, og ikke kan geare ned igen, så din krop kan få et tiltrængt hvil. – Eller også kan kroppen være låst i en opgivende reaktion, der på sigt kan føre til en depression.

Begge reaktioner er uhensigtsmæssige for os som mennesker og hindrer bl.a. hvile, restituering, indlæring og sammenhængende nattesøvn.

Det er muligt at styrke kroppen, så du som person kan blive stærkere til at klare stressede og angstfyldte perioder, samt uventede, chokerende eller traumatiserende oplevelser.
Det kan det være nødvendigt eller livsforbedrende at afkoble gamle uhensigtsmæssige automatiske reaktioner, der ligger dybt i nervesystemet.

Det er netop det mine behandlinger hjælper med, da kroppens egne “Selvhelbredende Kræfter” bliver stimuleret og kommer i centrum. Det betyder, at kroppen begynder at løsne de forskellige spændinger, der er i kroppen på en meget nænsom måde.

I centrum for dette, som jeg ser det tilbagevendende i mine behandlinger, er at kroppen meget stabilt og konstant arbejder på, at få åbnet for halsens cirkulation ved hjælp af at få “åbnet” for energien ned i benene og fødderne, så kroppen og hovedet på den måde mærker, der er støtte og det er trygt.

Det betyder at energien i løbet af en behandling flytter sig fra hovedet, ned til maven og benene. Når det sker kommer der ro og tryghed ind i en krop. Du er ikke længere angst, og du kan begynde at få forbindelse til dit hjerte og mærke, at du er okay.

Herudover kan du også have gavn af blide bindevævs-kropsøvelser, der på en nænsom måde kan styrke og udvide dit bevidste kropslige råderum. – Dvs. styrke dit bevidste jeg’s råderum.

Bl.a. kan din jordforbindelse og centrering styrkes herved.

Dette kan gøre, at nervesystemets og bindevævets fleksibilitet igen kan genvindes langsomt; således at personen og kroppen bliver hjulpet til at begynde at danne nye spor, der præges af en balanceret respons med mulighed for nærvær og fylde.

For et traumatiseret og angst menneske kan det igen betyde øget mulighed for at reagere, når du skal, men også at kunne hvile kroppen indimellem, således at det bl.a. igen kan blive muligt at få en hel restituerende nattesøvn.

Målet er, at du og din krop igen kan vælge først at bruge energien, når det er nødvendigt!!!