Hvad er en Depression?

Depression kan opstå, hvis du evt. for længe har været i en kronisk stresstilstand. Hvis du bare gang på gang lige har prøvet lidt mere, for at få noget til at lykkes. Hvis det så alligevel ikke er nok, og det ikke lykkedes, som du gerne vil, kan det ende med, at du bare bliver træt, at dagligdagen, dit arbejde og ungerne kan blive uoverskuelige, at du føler dig udmattet og afmægtig. Depressionen er indtrådt.
Du ved ikke længere, hvordan du skal handle, da dine gamle handlingsmønstre ikke længere slår til. Du kan måske ikke længere kende dig selv og bliver utilfreds med dig selv, ja måske kommer du endda til at hade dig selv. Du bliver måske bange for, om du nogensinde kommer til at kunne det, som du engang havde identificeret dig med. Om du nogensinde kommer ud af depressionen og tungheden igen.

Depression kan, ligesom tegningen nedenfor viser, opstå, når nervesystemet i for lang tid har været overaktiveret , og til sidst låses fast efter i længere tid at have prøvet, været på og klaret, for derefter ikke at kan holde til mere og følelsen af handlingslammelse og afmagt indtræder.

Oversigt over et velfungerende og et overaktiveret nervesystem

Men gang på gang ser jeg i mine behandlinger, at der ofte er en vej ud af depressionen, endda hurtigere end ofte beskrevet. Men en vej der kræver, at du begynder at tage dig selv, dine behov og dit hjertes beskeder alvorligt.

Når jeg møder klienter, der er deprimerede, ser jeg ofte, at energien ud i deres ben og arme er fraværende eller stærkt nedsat, samt at deres hjerteområde er lukket, mens at der er en større aktivitet og uro i maven.

Tit er der en kraftig spænding i hals og nakke, der ofte viser, at forbindelsen imellem hoved og resten af kroppen er nedsat. ( Ved denne kraftige spænding, kommer din krops store hvilenerve “nervus Vagus” ofte i klemme, så den ikke kan give hvile til kroppen, som ellers er dens opgave.)

Dette tyder tit på, at der er en kamp imellem fornuft og følelser, og hvor fornuften og hovedet/ kontrollen umiddelbart har fået magten!!!

Under en behandling, når kroppen får et anker, ser jeg, at kroppens Selvhelbredende Kræfter begynder at afbalancere højre og venstre kropsside, og at der begynder at komme energi ud i benene. Vejen er unik for hver enkel klient og krop.

Ofte fortæller kroppen, at der er noget, der har overskredet dine grænser, men hvad det er, er unikt for hver person, men som klient er du ofte ikke i tvivl om, hvad der for længe har taget din energi.

I løbet af behandlingen når du ofte ind til en dyb ro inde i dig. En ro der opstår, når kroppens selvhelbredende kræfter har opløst det i din krop, der har givet anledning til spændinger og smerter.

Din krop kommer til at strømme og for mange mærkes det som en frihed og lethed.

Ved nogen har jeg set, at de ligesom får taget håndjern af deres arme og som giver en lethed i arme og krop. De genvinder igen deres handlekraft både symbolsk og i praksis. – Mange får forbindelse til en dybere indre styrke.

Dog er det vigtigt for varig bedring, at tage alvorligt, hvad dit hjerte og din krop har vist under en behandling. Ofte er det nødvendigt med nogle forandringer i dit liv førend bedringerne kan være vedholdende.
Men jeg er ikke i tvivl om , at der er håb og en vej igennem en depression. – Jeg ser depressionen, som en måde kroppen prøver at gøre os opmærksom på, at vi har brug for nogle forandringer.

Jeg henvendte mig i august 17 til Lisa i Klinik Kropsflow, da jeg i sommers havde fået en depression.

Efter ferien havde jeg en meget presset arbejdsperiode og blev nødt til at sygemelde mig. Jeg har haft depression tilbagevendende flere gange i løbet af de sidste 20 år. Er blevet behandlet med antidepressiv medicin igennem en  årrække, men havde ikke været på medicin i 8 mdr., da depressionen ramte. Jeg var efter lægens råd lige startet på  medicin igen, da jeg første gang kom hos Lisa. Efter første behandling mærkede jeg allerede, at den dybe depressive følelse forsvandt.

Efter et par behandlinger mere er også de kortvarige depressive tanker forsvundet. Jeg droppede medicinen efter første behandling, da jeg kunne mærke, at det ikke længere var i harmoni med, hvad min krop ønskede, og det mærkes nu, som om jeg ikke har depression mere. Jeg har virkelig oplevet store forandringer i de nu 5 uger behandlingsforløbet har varet.

Jeg har mere energi, end jeg har haft i mange år. Jeg har fået overskud til at rydde ud og smide væk, både  på det fysiske og psykiske plan. Jeg føler, at behandlingerne hjælper mig til at finde styrke og mod i en grad, som jeg ikke har mærket længe. Jeg lærer mig selv meget bedre at kende under forløbet. Uden at jeg rationelt skal tænke mig til og forstå sammenhænge i min fortid, som ligger til grund for nuværende følelser, så kommer erkendelserne af sig selv ud fra det, jeg sanser under behandlingerne.

Jeg får en følelse af, at kunne se klart og at forstå. Jeg er stadig i en proces med at finde ud af, hvor jeg skal hen rent arbejdsmæssigt, og hvilke  forandringer, der er nødvendige i mit liv, men det føles som om, at jeg har et helt nyt stabilt ståsted i mig selv, hvorfra jeg kan træffe de beslutninger,  der er rigtige for mig.

Min familie reagerer også på de positive forandringer, jeg oplever. Vi har ikke haft det så godt og harmonisk længe, også rækkende udover den periode, hvor jeg har været deprimeret. Jeg kendte ikke til behandlingsmetoden inden, men jeg var åben overfor den. De sansninger og oplevelser, jeg har haft under behandlingerne, har føltes naturlige og trygge.

Men det overrasker mig, hvor stor en effekt behandlingerne har haft, og hvor hurtigt de har virket på mig. Det har været af stor betydning, at Lisa også tager den nødvendige tid til en behandling. Ved andre behandlingsformer har jeg oplevet, at “tiden løber ud”, lige netop, som man føler, at man arbejder med noget væsentligt.

Hvis jeg ikke havde fået behandlingerne vil jeg fortsat være i medicinsk behandling mod depression, og havde nok kunnet blive nogenlunde stabil og have klaret tilbagevenden til arbejde hurtigt. Men det ville have haft konsekvenser for mit følelsesliv på sigt, som jeg har svært ved at tænke på. Medicinen hjælper en med “at klare sig”, man er ovenpå, man kan holde til det, presset får ikke en ned med nakken.

Men hjertet og kroppen lider under det, forstår jeg nu. Ud over at depressionen er væk, så er det også mange års begrænsninger – generthed, utryghed, social angst – som er mindsket hel markant i løbet af de 5 behandlinger, jeg har fået ved Lisa indtil videre. Jeg er virkelig taknemmelig for at opleve den positive forandring, som Lisas behandlinger har medført.

Merete Troelsen, 46 år.

Brug for hjælp?

Ring nu og få en uforpligtende samtale om dine muligheder på 26 20 25 66.

Du er også velkommen til at skrive til mig på info@kropsflow.dk.

For flere referencer klik her “referencer“.